Urlop wychowawczy dla rodziców sześciolatka – zmiany od 02.01.2016 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy — kodeks pracy i innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1268) od dnia 2 stycznia 2016 roku zmianie ulegną regulacje dotyczące, m.in. urlopu wychowawczego.

Zmienia się przede wszystkim wiek dziecka, do osiągnięcia którego będzie można udzielić pracownikowi urlopu wychowawczego. Granica tego wieku zostanie przesunięta do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat (do zmian jest to 5 lat).

Wymiar urlopu wychowawczego nie ulegnie zmianie i również będzie wynosił 36 miesięcy. Rodzice czy opiekunowie będą mogli w całości wykorzystywać jednocześnie urlop wychowawczy w wymiarze 16 miesięcy (do zmian jest to 4 miesiące).

Zmienia się również termin, w którym pracownik ma obowiązek złożyć wniosek o urlop wychowawczy. Termin ten wynosił będzie 21 dni przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego (do zmian jest to 14 dni).
Bez zmian pozostaje obowiązek pracodawcy uwzględnienia wniosku pracownika o urlop wychowawczy.

Rodzice obecnych pięciolatków mogą wystąpić z wnioskiem o urlop wychowawczy już w grudniu 2015 roku mimo, iż przepisy przejściowe tego nie regulują.