Michał Bednarz

Radca Prawny Michał Bednarz

Szukaj

Prawo pracy

Prawo pracy

Kapitał ludzki jest jednym z zasadniczych czynników decydujących o sukcesie firmy. Zapewniam polskim i międzynarodowym Pracodawcom kompleksowe doradztwo w zakresie wszystkich aspektów prawnych relacji Pracodawca – Pracownik, od rekrutacji po rozwiązanie stosunku pracy, jak też doradztwo w zakresie zbiorowego prawa pracy w tym relacje Pracodawca – Związki Zawodowe.

 

Skutecznie działam również jako pełnomocnik w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.