Co jest lepszego od ugody? – dodano 15/02/2024 r.

Umorzenie postępowania z uwagi na cofnięcie pozwu.

Sąd Rejonowy dla Warszawy — Żoliborza, postanowieniem z dnia 15/02/2024 roku, sygn. akt VIII P 394/22 umorzył postępowanie, w którym reprezentowałem pozwanego Pracodawcę.

Powód zrezygnował z roszczenia o przywrócenie do pracy, a także z odszkodowania i wycofał pozew.

Mam największą satysfakcję z pogodzenia Stron.