Zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów

Odwołany lub opóźniony lot

Odwołany lot

W przypadku odwołania rejsu pasażer otrzyma zwrot kosztów biletu lub ofertę nowego połączenia do portu docelowego. Pasażer ma także prawo do odszkodowania ze względu na brak możliwości kontynuowania podróży. Odszkodowanie nie przysługuje jeśli pasażer zostanie poinformowany o anulacji rejsu:

– co najmniej 14 dni przed odlotem lub

– do 7 dni przed odlotem, a linia lotnicza zaproponuje alternatywny lot rozpoczynający się nie wcześniej niż 2 godziny przed planowanym odlotem, a kończący się nie później niż 2 godziny po planowanym przylocie, lub

– mniej niż 7 dni przed planowanym odlotem, a linia lotnicza zaproponuje alternatywny lot rozpoczynający się nie wcześniej niż 1 godzinę przed planowanym odlotem, a kończący się nie później niż 2 godziny po planowanym przylocie.

Opóźniony lot
Lot uważa się za opóźniony gdy:

– opóźnienie wynosi co najmniej 2 godziny w przypadku lotów do 1500km,

– opóźnienie wynosi 3 godziny lub więcej w przypadku lotów powyżej 1500 km (wewnątrz UE) lub lotów o długości 1500 – 3500 km na wszystkie innych trasach,

– opóźnienie wynosi co najmniej 4 godziny w przypadku wszystkich innych lotów.

W razie opóźnienia lotu linia lotnicza ma obowiązek zapewnić pasażerom bezpłatny posiłek (w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania), dwie rozmowy telefoniczne, wysłanie dwóch wiadomości pod numer fax lub pocztą e-mail, a także w przypadku przełożenia lotu na następny dzień przewoźnik zapewnia zakwaterowanie w hotelu oraz transfer z lotniska do hotelu. Jeśli lot będzie opóźniony o co najmniej 5 godzin, to pasażer ma prawo do rekompensaty kosztów biletu (za niewykorzystaną podróż lub za cały bilet, gdy lot już nie służy celom związanym z pierwotnymi planami podróży, oraz lot powrotny do miejsca odlotu).

Odmowa wejścia na pokład (overbooking)

W przypadku odmowy wejścia na pokład samolotu, mimo wykupionego biletu, przysługuje pasażerowi odszkodowanie. Do takich sytuacji dochodzi, gdy linia lotnicza sprzeda na rejs więcej biletów niż miejsc dostępnych w samolocie (overbooking).

Linia lotnicza wypłaca pasażerowi odszkodowanie w wysokości:

– 250EUR w przypadku rejsów do 1500 km;

– 400EUR w przypadku rejsów do 3500 km;

– 600EUR w przypadku rejsów powyżej 3500 km.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 261/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 roku ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91.