Zapewniam transgraniczne i krajowe doradztwo

Zapewniam transgraniczne i krajowe doradztwo dla organizacji z sektora publicznego, firm biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dla sektora publicznego oraz instytucji finansujących projekty w sektorze publicznym.
Zapewniam zintegrowane doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych, negocjacji handlowych, sporządzania umów, finansowania oraz pomoc w rozwiązywaniu sporów. Doradzam zarówno organom państwowym, jak i firmom stającym do przetargów publicznych.