Ustanowienie służebności drogi koniecznej – 10/10/2023 r.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 12/09/2023 roku Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej (sygn. akt I Ns 27/22) uznał roszczenie Klientów za zasadne.

Uzyskanie służebności drogi koniecznej do nieruchomości Klientów trwało 20 miesięcy.

W tym czasie odbywała się wizja lokalna, uzyskano opinię biegłego geodety wraz z opinią uzupełniającą i opinię rzeczoznawcy majątkowego oraz przeprowadzono dowód z przesłuchania świadków i stron.

Opłata za ustanowenie służebności została rozłożona na raty zgodnie z wnioskiem.

Właściciele mają już zagwarantowany prawnie dostęp do swojej nieruchomości.