Radca Prawny Michał Bednarz wita na stronie

Witam serdecznie na stronie mojej kancelarii. Radcą prawnym zostałem w 2012 roku. Specjalizuję się w praktycznym zastosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych od 2007 roku.

Uczestniczyłem w wielu projektach dotyczących udzielania i realizacji zamówień publicznych zarówno w zakresie dostaw, usług jak i robót budowlanych także w trybach niekonkurencyjnych.

Świadczę kompleksowe usługi w zakresie zagadnień prawnych mających wpływ na działalność państwowych osób prawnych jak i przedsiębiorstw. Wykonuję zlecenia także dla firm międzynarodowych. W codziennej pracy korzystam z zasobów, wiedzy i doświadczenia współpracujących ze mną ekspertów, co umożliwia realizację różnych projektów.

Znajomość poszczególnych sektorów gospodarki i zasad funkcjonowania biznesu oraz ścisła współpraca z ekspertami w szczególności z dziedzin prawa zamówień publicznych, administracyjnego, obrony i bezpieczeństwa, telekomunikacyjnego, lotniczego, ochrony środowiska, żywnościowego, finansowego oraz pracy umożliwia realizację projektów niezależnie od ich złożoności i skali.