Michał Bednarz

Radca Prawny Michał Bednarz

Szukaj

Prawo żywnościowe

Prawo żywnościowe

Świadczę kompleksową obsługę z szeroko pojętego sektora spożywczego w zakresie spraw korporacyjnych, reklamowych, regulacyjnych, związanych z własnością intelektualną i międzynarodowym prawem handlowym oraz w zakresie prowadzenia sporów.

Mam doświadczenie w szczególności w doradztwie na rzecz producentów żywności oraz hodowców.

Doradzam spółkom sektora spożywczego w szczególności w zakresie:
 spraw regulacyjnych głównie w zakresie prawa żywnościowego, w tym m. in. wymagań dotyczących znakowania produktów, oświadczeń żywieniowych, odpowiedzialności producenta, dystrybutora, itp. postępowań prowadzonych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych (IJHARS), Inspekcję Handlowej (IH), Inspekcję Sanitarną (IS), Inspekcję Weterynaryjną (IW) i inne organy administracyjne;
 prawa kontraktowego i negocjowania umów – zwłaszcza w kontekście umów dystrybucyjnych, umów dotyczących kampanii promocyjnych i reklam;
 prawa własności intelektualnej – znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, oznaczeń geograficznych, nieuczciwej konkurencji.

Reprezentuję Klientów w sprawach spornych przed organami ścigania i w sądami powszechnymi w szczególności w zakresie:
 prawa korporacyjnego / fuzji i przejęć – pełen audyt prawny producentów środków spożywczych, a także usługodawców usług gastronomicznych; umowy nabycia udziałów;
 prawa mediów i reklamy – w szczególności doradztwa w zakresie zgodności z prawem kampanii promocyjnych, reklam, konkursów, programów lojalnościowych, gier losowych oraz przygotowywania i konsultowania umów ich dotyczących, a także udział w negocjacjach;
 prawa konsumenckiego – dotyczącego klauzul abuzywnych w umowach adhezyjnych z konsumentami lub regulaminach przeznaczonych dla konsumentów;
 nowych technologii / ochrony danych osobowych – doradztwa dotyczącego modeli przetwarzania danych osobowych Klientów, w tym w kontekście transferu danych osobowych do kraju trzeciego, przygotowywania odpowiednich klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych i polityki prywatności.